เอกสารประกอบการสัมมนา "รัฐหนุน เสริมราษฏร์ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"
1298 Views
Publish 11 February 2016 from กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Author : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Page : 224 pages
Category : หนังสือใหม่

เอกสารประกอบการสัมมนา "รัฐหนุน เสริมราษฏร์ เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"