สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศไทย ขณะนี้ทางกรมอุทยานฯได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการเข้ามาพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ประจำปี 2561

เนื่องจากต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ และเกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวในแหล่งอื่นๆ บ้าง ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จึงอาจจะไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช

อ่านข่าวได้ที่ : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9610000042675


Share