23 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.กระบี่ ว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดยุทธการ “3 เกาะติด 3 ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยยุทธการดังกล่าวเป็นการป้องปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะการลักลอบเก็บรังนกอีแอ่น ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่

นายธัญญา กล่าวว่า ยุทธการ 3 เกาะติด คือ 1.เกาะติดพื้นที่ รู้จักสถานภาพในพื้นที่รับผิดชอบอย่าง ละเอียด ความสมบูรณ์ การถูกบุกรุกตัดไม้ การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ 2.เกาะติดประชาชน ต้องรู้จักชุมชนรอบพื้นที่ รู้พฤติกรรม ทัศนคติ ผู้นาชุมชน ผู้นาทางการปกครอง 3.เกาะติดขบวนการ ต้องรู้ความเคลื่อนไหวของขบวนการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่าและเครือข่ายที่เข้ามาบุกรุกในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วน 3 ปฏิบัติ คือ 1.ปฏิบัติทันที เมื่อเห็นว่ามีขีดความสามารถในการจับกุมดำเนินคดีได้ ให้ทำทันที แต่หากเห็นว่ามีความเสี่ยงให้ขอความร่วมมือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติการร่วม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ 3.ปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายภาคประชาชน การเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ประชาชนในพื้นที่ป่าและบริเวณใกล้เคียง ให้สามารถเป็นกำลังภาคประชาชนใน การร่วมดูแลรักษาป่าได้

จากนั้น นายธัญญา พร้อมด้วยคณะวิศวกร สถาปนิก ลงพื้นที่อ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ติดตามความพร้อม เตรียมประกาศปิดอ่าวมาหยา เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติทั้งบนบกและใต้ทะเลเป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.นี้ หลังสำรวจพบว่า แนวปะการังได้รับความเสียหาย เสื่อมโทรมเข้าขั้นวิกฤต จากที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 4,000-5,000 คน ในฤดูท่องเที่ยว โดยขณะที่ในอยู่ช่วงของการประกาศปิดอ่าวมาหยา ห้ามทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด ยกเว้นการวิจัยศึกษาทางวิชาการ การปลูกปะการัง ผู้ประกอบการนำเที่ยว สามารถนำเรือเข้ามาลอยลำนอกบริเวณแนวที่กั้นเขตไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม และถ่ายภาพอ่าวมาหยาจากบนเรือได้

หลังสิ้นสุดการปิดอ่าว จะมีการควบคุม จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหลือวันละประมาณ 2,000 คน จากเดิมที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 4,000-5,000 คนต่อวัน โดยสร้างสะพานจอดเรือ ให้นักท่องเที่ยวเข้า-ออก อ่าวมาหยา ทางอ่าวโล๊ะชามะ เพียงทางเดียว ซึ่งต่อไปจะไม่มีเรือจอดบริเวณหน้าชายหาดอ่าวมาหยา เพื่อความสวยงาม โดยมีทีมวิศวกร สถาปนิก ลงพื้นที่ออกแบบ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธัญญา กล่าว

อีกด้านหนึ่ง นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวรวมถึงช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

พร้อมทั้งได้แจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  Do’s & Don’ts  Guidelines for Tourists  จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฟรีแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดทริป ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 46 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 221 คน และภายในปี 2562 คาดหวังจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ครบทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 คน

สำหรับหลักแนวคิด 3 ป. ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และ กำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวหรือถูกหลอกลวง ป้องกันภัย - ให้คำแนะนำ จากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆปกป้อง - ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวง หรือเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีการขึ้นศาล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและสร้างทัศนคติอันดีต่อนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยคาดหวังว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นจะเติบโตสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยตามเป้าหมาย

 

ที่มา: http://www.naewna.com/local/334499

 


Share